As of 26 October, 2017 I am no longer maintaining the Unofficial Archive. The current version will stay online – however I will not fix any issues or add more works.

The Unofficial Archive

Vormorganisatie by Hans Bolt

Vormorganisatie

Vorm ontstaan naar aanleiding van een constructie van een gebogen lijn, waarvan de algebraïsche funktie kwadratisch is. Deze constructiemethode is ontwikkeld door de heer Gilles, docent aan de akademie voor industriële vormgeving, en beoogt een betere mogelijkheid te zijn voor het construeren en vervaardigen van een vloeiende vorm.